Ilkka-Yhtymään kuuluva I-Mediat Oy on hankkinut 6. elokuuta 2019 tehdyllä kaupalla omistukseensa enemmistön markkinointitoimisto Myynninmaailma Oy:stä

Yrityskauppa toteuttaa Ilkka-Yhtymä-konsernin strategiaa ja laajentaa I-Mediat Oy:n yritysasiakkaille tarjottavien markkinointipalveluiden valikoimaa.

Yrityskaupan myötä I-Mediat vahvistaa asemaansa alueen suurimpana ja monipuolisimpana yritysten markkinointikumppanina.

Vahva panostus digitaalisuuteen jatkuu

Jo keväällä toteutunut yrityskauppa vaikuttajamediatoimisto somessa.comin kanssa ja nyt markkinointi-toimisto Myynninmaailman vahva osaaminen digitaalisessa markkinoinnissa vahvistavat uudistuvan me-diatalon kasvustrategiaa. Myynninmaailma palvelee niin B2C- kuin B2B-asiakkaita. I-Mediat lisää Myyn-ninmaailman vahvuuksia myös perinteisessä markkinoinnissa.

– Myynninmaailman tavoitteet osuivat hienosti yksiin omiemme kanssa, molempien tahtotilana on auttaa yrityksiä menestymään omassa liiketoiminnassaan. I-plus viestintä- ja markkinointipalvelumme ja Myynninmaailman palvelut täydentävät hyvin toisiaan. Myynninmaailman myötä saamme merkittävästi lisää voimaa digitaalisten markkinointipalveluiden toteuttamiseen, kertoo I-Medioiden liiketoimintajohtaja Jarno Puutio.

– Intohimonamme on auttaa yrityksiä tekemään tuloksellista ja mitattavaa markkinointia etenkin digitaalisis-sa kanavissa. Toteutamme asiakkaillemme avaimet käteen -projekteja, mutta sen lisäksi valmennamme ja koulutamme tiimejä niin myynnissä kuin markkinoinnissa. Kun yritykset omalla toiminta-alueellaan menesty-vät, edistää se myös välillisesti hyvinvointia alueella muutoinkin. Se on myös meille, kuten I-Medioillekin, tärkeää, sanoo Myynninmaailman toimitusjohtaja Ville Orrenmaa.

Valtakunnallinen toiminta vahvistuu

I-Mediat panostaa vahvasti alueelliseen kasvuun Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla ja vahvisti vaikuttajamarkkinoinnin myötä valtakunnallista toimintaansa. Myynninmaailman kanssa valtakunnallinen tekeminen vahvistuu entisestään. Sekä I-Mediat että Myynninmaailma toteuttavat parhaillaan kasvustra-tegiaa ja yrityskauppa vahvistaa molempien asemaa alueellisesti ja mahdollistaa valtakunnallisesti nope-ampaa etenemistahtia.

– Toimipisteemme sijaitsevat tällä hetkellä Seinäjoen lisäksi Oulussa ja Tampereella ja olemme hyvässä val-takunnallisessa kasvuvauhdissa. Tavoitteenamme on kuitenkin vahvistaa asemiamme myös Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. I-Medioiden kanssa kasvatamme markkinointipalveluidemme katta-vuutta ja saamme leveämmät hartiat kasvun toteuttamiseen, kertoo Orrenmaa.

– Myynninmaailman toiminta perinteisen markkina-alueemme ulkopuolella antaa mielenkiintoisen näkymän uusille alueille, Puutio jatkaa.

Yhteistyö käynnistyy

– Yhteistyö I-Medioiden kanssa tuo asiakkaillemme käyttöön uusia markkinointikanavia ja sisällöntuotannon osaamista. Meillä on paljon B2C-asiakkaita, mutta fokuksemme on B2B-asiakkuuksissa, kertoo Myynnin-maailman hallituksen puheenjohtaja ja osakas Mikko Isoniemi.

– Nyt lähdetään liikkeelle siitä, että tekijätiimimme pääsevät tutustumaan paremmin toisiinsa, uutta kohti ollaan koko yhteisellä porukalla menossa, summaavat Puutio ja Orrenmaa.