Project Description

Vamia on vaasalainen monialainen ammatillisen koulutuksen organisaatio, jossa opiskelee vuosittain noin 5 000 opiskelijaa. Vamian koulutustarjontaan sisältyy yli 60 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

Tavoite: näkyvyyttä, joka tavoittaa kohdeyleisöt

Vamia pyrkii markkinoinnin keinoin tavoittamaan kaikki tärkeät sidosryhmänsä: nuoret opiskelijat ja heidän vanhempansa, aikuisopiskelijat sekä alueen yrityselämän.

Nuorten opiskelijoiden yhteishaut ovat Vamialle tärkeitä markkinoinnillisia ponnistuksia, mutta yhteishakujen välissäkin tarjonta pyritään pitämään tapetilla. Jatkuvan haun kautta opiskelusta kiinnostunut pystyy aloittamaan opiskelunsa hänelle sopivana ajankohtana. Siksi Vamian koulutusten markkinointi on ympärivuotista.

Vuosi 2020 oli myös tapahtumien järjestämisen osalta haasteellinen, mikä sai Vamian etsimään yhdessä I-Medioiden kanssa uudenlaisia tapoja tavoittaa kohdeyleisönsä ja tuoda esille monipuolista koulutustarjontaansa.

Ratkaisu: huomion herättävää bannerimainontaa ja vangitsevaa sisältömarkkinointia

Vamialle on tullut jo lähes perinteeksi hyödyntää bannerimainontaa Ilkka-Pohjalaisen verkkosivuilla tuomaan nostetta nuorten opiskelijoiden yhteishaulle. Tässä tapauksessa mainonnan kohteena ovat erityisesti nuorten vanhemmat, jotta Vamian koulutustarjonta ja opiskelumahdollisuudet tulisivat heillekin paremmin tutuiksi.

”Saamme hyvin statistiikkaa bannerimainonnan toimivuudesta ja olemme huomanneet, että se on loistava väline tarkoitukseensa”, kertoo Vamian rehtori Åsa Stenbacka.

Sisältömarkkinointia ja bannerimainontaa.
Vamia hyödyntää markkinoinnissaan sisältömarkkinointia ja bannerimainontaa niin printissä kuin verkossakin.

Jo hyväksi havaittujen keinojen lisäksi Vamialla ollaan avoimia testaamaan uusia tapoja tavoittaa kohdeyleisöt. Vuoden 2020 aikana Vamialla kokeiltiin ensimmäistä kertaa natiivimainontaa Ilkka-Pohjalaisen verkkosivuilla.

”Emme voineet järjestää tekniikka-aiheista tapahtumaa Teknologiatiistaita, joten mietimme, mitä vaihtoehtoisia tapoja meillä olisi saada vastaava näkyvyyttä. Päädyimme tekemään yhdessä I-Medioiden kanssa laadukkaan artikkelin tekniikan alan koulutuksista, jota nostettiin natiivimainoksena esille Ilkka-Pohjalaisen verkossa. Se keräsi hyvin huomiota ja sen innoittamana tuli yhteydenottoja”, Stenbacka mainitsee.

Vastaavanlainen artikkelitoteutus tehtiin joulukuussa 2020 Vamian rakennusalan koulutustarjonnasta. Natiivimainonnan lisäksi rakennusala-aiheinen teksti julkaistiin ns. sponsoroituna juttuna Pointti-verkkomediassa, jossa se tälläkin hetkellä kerää rakennusalan koulutuksesta kiinnostuneita lukijoita.

Kokemus: yhteistyötä ilman saumoja

Vamia ja I-Mediat tekevät tiivistä yhteistyötä mainonnan suunnittelussa. Lisäksi viime aikoina tuotettujen natiiviartikkelien sekä sponsoroitujen juttujen teksti- ja kuvasisällöt ovat I-Medioiden luovien palvelujen käsialaa. Stenbacka kiittelee sujuvasta yhteistyöstä erityisesti I-Medioiden myyntineuvottelija Mirva Perälää sekä kirjoittamisen ja kuvaamisen ammattilaisia.

”Yhteistyö I-Medioiden kanssa on saumatonta ja joustavaa, esimerkiksi lehteen tulevan mainoksen koon muuttaminen onnistuu lyhyelläkin aikataululla. Lisäksi saamme suoraan Mirvalta tiedon uusista tarjouksista tai meille sopivista mainosratkaisuista, joten meidän ei itse tarvitse niistä huolehtia”, Stenbacka iloitsee.

Vamian Åsa Stenbacka iloitsee yhteistyöstäVamian Åsa Stenbacka iloitsee yhteistyöstä I-Medioiden kanssa.
Stenbacka näkee, että kumppanuus I-Medioiden kanssa tarkoittaa Vamialle myös oman toiminta-alueen haltuunottoa.

”Vamia on vahvasti alueellinen toimija ja olemme havainneet, että tavoitamme Ilkka-Pohjalaista ja Ikkunaa yhdistämällä Vaasan alueen kohdeyleisöt.”

I-Medioiden Vamialle viime aikoina toteuttamia toimenpiteitä:

Haluatko tietää, miten auttaisimme sinun yritystäsi tavoittamaan kohdeyleisösi ja onnistumaan markkinoinnissa? Kysy ja me kerromme.