Natiivimainonta on tehokas ja vaikuttava mainonnan muoto, jonka täyttä potentiaalia ei Suomessa vielä ole herätty hyödyntämään. I-Mediat tarjoaa yrityksille kaikki työkalut onnistuneen natiivimainonnan toteuttamiseen.

Natiivimainonta välittää tietoa

Lehtien ja muiden medioiden verkkosivuilla on viime aikoina alettu nähdä uutisvirran toimituksellista sisältöä muistuttavia kaupallisia nostoja. Nämä ovat natiivimainoksia.

Natiivimainonnassa luotetaan ytimekkäiden mainoslauseiden ja suoraviivaisten ostokehotusten sijaan informatiivisuuteen, asiantuntijuuteen ja joskus myös viihdyttävyyteen.

”Natiivimainonta sopii toimialasta riippumatta muun muassa brändimielikuvan luomiseen, tunnettuuden kasvattamiseen, uudenlaisen tuotteen esittelyyn tai osaksi monikanavaista markkinointikampanjaa. Jos myytävä tuote tai palvelu on monimutkainen, on natiivi perinteistä mainosta toimivampi suuremman informaatiomäärän välittämisessä”, kertoo I-Medioiden myyntipäällikkö Marko Valli.

Marko Valli suosittelee natiivimainontaa

Marko Valli suosittelee natiivimainonnan hyödyntämistä osana monikanavaista markkinointia. Hän vinkkaa Ilkka-Pohjalaisen verkkosivujen nousseiden kävijämäärien takaavan kattavan näkyvyyden natiivimainoksille. KUVA: MATTI HAUTALAHTI

> Lataa opas monikanavaisesta markkinoinnista

Tämän vuoksi natiivimainonta toimii

Natiivimainonnan tehokkuus perustuu 1) laadukkaaseen ja yleisö mielessä tuotettuun sisältöön, 2) tavoittavaan mediatilaan ja 3) natiivimainonnan ”pehmeyteen” eli siihen, että natiivimainos houkuttelee lukijan luokseen olemalla kiinnostava eikä varasta huomiota tuputtamalla itseään.

”Ilkka-Pohjalaisen sivuilla julkaistuja natiiviartikkeleita luetaan keskimäärin parin minuutin verran, mikä kertoo siitä, että natiivimainonnan avulla yleisö on mahdollista sitouttaa perehtymään mainostajan viestiin”, Valli toteaa.

Natiivimainonnan avulla yritykset pystyvät asemoimaan itsensä luotettaviksi ja hyödyllisiksi toimijoiksi. Natiivimainonnassa hyödynnetään usein esimerkiksi vinkkejä, ohjeita ja reseptejä, jotka kiinnostavat, rakentavat luottamusta ja tuovat brändin lähelle asiakasta.

”Hyvin suunniteltu ja oikealle kohderyhmälle mietitty sisältö houkuttelee lukijan tutustumaan mainostajaan. Kun natiivin sisältö puhuttelee ja tuottaa arvoa lukijoilleen, kerrotaan viestiä myös eteenpäin esim. jakamalla sisältöä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi natiivimainonnan avulla mainostajan hakukonenäkyvyys paranee”, Valli huomauttaa.

Yksi natiivimainonnan eduista on siinä, että mainostaja saa siivun luotettavan mediatoimijan uskottavuudesta.

”Kun koronakriisi repesi maaliskuussa, kasvoivat sivujemme liikennemäärät hurjasti. Tämä todistaa sen, että Ilkka-Pohjalaisen sisältöihin luotetaan epävarmassakin tilanteessa. Natiivimainonnan avulla mainostajat tulevat yhdistetyksi tähän luotettavuuteen”, Valli sanoo.

Natiivimainos Ilkka-Pohjalaisessa

Tältä näyttää natiivimainos Ilkka-Pohjalaisen verkkosivujen uutisvirrassa. Natiivimainos noudattelee julkaisuympäristön ulkoasua ja äänensävyä, mutta erottuu journalistisesta sisällöstä taustavärin ja tekstin ”Mainos” avulla.

Natiivimainoksille nyt lisänäkyvyyttä Ilkka-Pohjalaisen sivuilla

Natiivimainonta toteutetaan Ilkka-Pohjalaisen verkkosivuilla kaksiosaisena. Uutisvirran joukossa on uutisnostoa muistuttava natiivimainos, jota klikkaamalla lukija pääsee erilliselle sivulle, jonne on koottu natiivimainoksen varsinainen sisältö.

”Olemme äskettäin nostaneet natiivinostojen kiinteitä mainospaikkoja uutisvirrassa siten, että lukijat törmäävät jo aiemmin natiivisisältöön. Nyt Ilkka-Pohjalaisen verkkosivuilla julkaistavat natiivimainokset tulevat entistäkin paremmin huomatuiksi”, Valli kertoo.

Natiivimainos ymmärretään monesti tekstimuotoiseksi, mutta mahdollisuudet ovat paljon moniulotteisemmat.

”Natiivi voi sisältää tekstin lisäksi esimerkiksi videoita, linkkejä, testejä, kyselyjä ja lomakkeita. Ja viisas mainostaja tukee natiivimainoksen huomioarvoa myös muulla verkkonäkyvyydellä, kuten mainosbannereilla”, Valli muistuttaa.

Mainostaja: Kysy tarjous natiivimainonnan kampanjasta

Natiivimainontaa on mahdollista toteuttaa I-Medioiden kaikkien lehtibrändien verkkosivuilla. I-Medioiden markkinoinnin asiantuntijat tarvittaessa myös suunnittelevat ja tuottavat natiiviartikkelin sisällön alusta lähtien (teksti, kuva, video jne.).

> Hyödynnä aiempaa paremmat natiivimainonnan mahdollisuudet Ilkka-Pohjalaisen verkkosivuilla – kysy tarjous I-Medioiden yritysmyynnistä.